NMK - Størst og best innen motorsport!

Førermelding 

Grunnet høyt antall påmeldte, vil det ikke bli anledning til å parkere hengere, busser eller annet kjøretøy enn løpsbil i depot.

Hver depotplass vil være 4×5 meter.

 

Starter/tyvstartdommer

Ass.løpsleder: Karl Inge Vikan

Faktadommer mål: Ronny Bergvik

Faktadommer altternativ spor: Geir Rødde